Pora, by się przedstawić…

Szczepan Mikruta

Szczepan (Dyjonizy) Mikruta (Mykrutha)

Urodzony w przy Gorlickiej wsi  –  Siary dolne,  26  grudnia 1941 roku.

Zapisany w metrykalnej Księdze urodzonych dnia 02 stycznia 1942r. I tę datę przyjęto jako właściwą. Syn Siarskiego chłopa małorolnego, później robotnika, którego korzenie mocno tkwiły w gruntach Siarskiego zagrodnika, ze sporej wielkości rolą odziedziczoną po przodkach, ongiś kmieciach, zamieszkujących we wsi Siary… od 1580 r. (Księga gromadzka wsi Siary – Biblioteka UW w Warszawie Dział rękopisów). Wykształcenie najpierw zawodowe, później  średnie; ogólne i  ekonomiczne. Również, próba studiów na UMSC w Lublinie – filia w Rzeszowie, lecz – bez rezultatu. Dyplom ukończenia Szkoły podoficerskiej wojsk PD, gdzie odbywał służbę zasadniczą przez okres dwóch lat; 1962-1964. Przepracował w gorlickim PPD „Forest ” lat pełne 40. Obecnie emeryt.

Od wczesnych lat dziecięcych wykazywał zainteresowania literaturą, historią, fotografią oraz szeroko pojętą tematyką przyrodniczą. (W dorosłym życiu, – niestety, ezoterykąteż).

Pierwsze próby literackie oraz publikacje w prasie lokalnej; Tygodnik Gorlicki i Dunajec, Przypadają na okres przynależności do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Oddziału gorlickiego, – Organizacji ogólnopolskiej. Były to próby poetyckie oraz publicystyka społeczno-literacka. Udział w konkursach poetycko literackich, zarówno ogólnopolskich, jak też międzynarodowych, przynosił niekiedy pierwsze i drugie nagrody.

Obszerniejszy dorobek literacki przypada na przynależność do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, – udział w Sekcji literackiej tego Stowarzyszenia. Zamieszczanie w Organie literackim Stowarzyszenia, opracowań historycznych, z zakresu swoich zainteresowań;  szczególnie, sąsiadującymi ze sobą  miejscowościami: Siary, Sękowa, innymi. W Kwartalniku Gorlickim znajdują również swoje  strony, wiersze Autora Szkicu...

Dom rodzinny nr 11 Autora.

„Przyzba”