Dedykacja

Wielce Szanownemu Panu

Profesorowi Aleksandrowi Guterchowi

Geofizykowi PAN w Warszawie

Przewodniczącemu Światowego Komitetu Interdyscyplinarnych

Badań Polarnych IV Międzynarodowego Roku Polarnego

(1. III 2007 – 1. III 2009)

 Naszemu Wielkiemu kuzynowi Siarowsko – Sękowskiemu

w dowód głębokiej czci i wdzięczności za inspirację.

Również…

Przodkom moim Siarskim pamięci, po mieczu i po kądzieli,

Dzieciom moim i Wnukom, aby przeniosły tę wiedzę do przyszłości,

skromne moje opracowania – Szkicu do monografii wsi Siary.

~~~~ dedykuję ~~~~

                                                                               Szczepan Mikruta