HISTORIA SKAŁOLEJU WE WSI SIARY

    Szczepan  Mikruta   S  K  A  Ł  O  L  E  J   czyli  ROPA   NAFTOWA  WE  WSI   SIARY   ZLOTY  WIEK  W  HISTORII  WSI  SIARY  -  GORĄCZKA  CZARNEGO  ZŁOTA. […] Sto pięćdziesiąt cztery lata temu - pisał w roku 2006 Tadeusz Pabis – Autor książki Śladami gorlickich naftowców… -  zatem, należy skorygować do współczesności, czyli do roku 2019; [...]

KSIĘGA GROMADZKA WSI SIARY

Księga gromadzka  wsi  SIARY | Regestr spraw gromady Siary | Siarski sąd wójtowski ławniczy.   [...] Jednym, z nielicznych źródeł, rejestrujących życie wsi polskiej w okresie przedrozbiorowym są Wiejskie Księgi Sądowe. Są to właściwie jedyne zapisy z tej epoki, które można -  przynajmniej częściowo – uważać za wytwór działalności intelektualnej chłopów. Wprawdzie pisarzami (a zarazem redaktorami tekstu), [...]

CZWARTA, SAMOTNA WYPRAWA NA SIAROWSKI OBŁAZEC…

Czwarta, samotna wyprawa na Siarowski Obłazec i jej owoce   Czwarta w kolejności, a samotna trzecia, wyprawa Autora Szkicu..., na zalesiony stok Wierzchowiny – podwzgórza góry Bartniej, zwanego przez miejscowych, Obłazec, w przysiółku Rzemieszka we wsi Siary górskie, połączona z dokumentowaniem fotograficznym napotykanych stanowisk, rozrzuconych pomiędzy dwoma głównymi potokami wododziału Rzemieszka. Wyprawa ta, przyniosła wspaniały rezultat, w postaci ponad czterdziestu [...]

KONTYNUACJA EKSPOZYCJI EFEKTÓW TRZECIEJ, SAMOTNEJ WYPRAWY…

Kontynuacja ekspozycji efektów trzeciej, samotnej wyprawy, na górno siarowskie podwzgórze Bartnicy zwane Obłazec. czyli dalsza eksploracja miejsca kultu bożego - Borzanis nuncupatum.   Średni i mały kurhan. Pozostałe dwa kurhany; średni i mały, podobnie jak wielki, mają strukturę piaszczysto  – kamienistą. Ale w przeciwieństwie do wielkiego kurhanu, nie mają one wydłużonego kształtu, z obłą głową (niczym [...]

WYPRAWA TRZECIA NA OBŁAZEC

Trzecia samotna wyprawa na Siarowski Obłazec Czyli: Zmierzone Policzone (Ro)Zważone i Sfotografowane (Mane Tecel Fares)   Napis ten, wyryty czyjąś tajemniczą ręką na jednej ze starożytnych bram… głosi, że wszystko, co dotyczy Człowieka i jego otoczenia, jest gdzieś dokładnie ocenione i zapisane.   Na południowo – wschodnim stoku Bartniej góry należącej do wsi Szymbark w powiecie gorlickim w Małopolsce, [...]

KOŚCIOŁY PARAFIA I CMENTARZE

Nie każda prawda jest dla każdych uszu, Nie wszystkie kłamstwa będą rozpoznane. Umberto Eco (Imię Róży)   Rozpoczynając ten rozdział, zdaję sobie sprawę, że chcąc nie chcąc, będę zmuszony  zmierzyć się,   z tematem z rodzaju sacrum, profanum a, z konieczności historycznej, pozostawać czasami ...obrazoburcą . Bowiem w historii, jest niejednokrotnie nie tak, jakbyśmy chcieli aby [...]

WYPRAWY DO TAJEMNICZYCH MIEJSC… (I, II)

Szczepan Mikruta (Foto. 1-3/eccle…) Wyprawy do tajemniczych miejsc kultowych w Siarach I i II wyprawa   Zburzone kościoły w Siarach.  W kamiennym kręgu, w Siarach górskich. (Pierwsza wyprawa na Obłazec)   …A, może było inaczej? Może, Siarowska legenda, o zapadłym kościele, została celowo przypisana do miejsca, faktycznego, starożytnego zapadliska na stoku Rychwałdzkiej góry, aby odciągnąć mieszkańców [...]

SĄSIEDZI WSI SIARY

Sąsiadów się nie wybiera. Sąsiadów się po prostu ma. Sąsiadów, posiadają narody, posiadają miasta i wsi, posiadają poszczególni ich mieszkańcy, a nawet pasażerowie rożnorakich pojazdów. Sąsiad, to bardzo popularne określenie, u wszystkich narodów świata. Na przykład, u sąsiadów Niemców, sąsiad - to… nachbar. Na Podkarpaciu, szczególnie we wsi Kombornia, na Pogórzu Dynowskim, gdzie ewidentnie należy [...]

SIARY W ŚWIETLE ZACHOWANYCH DOKUMENTÓW

Historia wsi Siary, dokumentami zapisana   W siedem lat po lokacji, sąsiedniej Siarom wsi, Sankowy Las, w roku 1370, umiera ostatni król, z dynastii Piastów, w Polsce, syn Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego, – Kazimierz III, zwany Wielkim. W kasztelani bieckiej, pozostawia po sobie zagospodarowane i zasiedlone (białe plamy i obłazy). ...W panteonie [...]